Новини

Съобщение до всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети

  16.05.2013 13:01  
До всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети, участващи в изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013г.

На основание чл. 134, ал. 9 от Изборния кодекс в срок до 20.00 часа на 15.05.2013 г. трябва да премахнете поставените от Вас предизборните агитационни материали, съгласно чл.2 98, ал. 1 от ИК при неизпълнение на задължението по чл. 134, ал. 9 се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

Кмет на Община – инж. Д. Тодорова