Новини

Обучават администрацията в община Борован по проект

  20.06.2013 13:32  
26 служители от общинската управа в Борован ще преминат курс на обучение по оперативна програма „Административен капацитет”, съобщи кметът Десислава Тодорова.
Те ще повишат квалификацията си по проект „Служителите на община Борован - компетентни и информирани за подобряване на дейността за обслужване на гражданите и бизнеса”, като срокът за изпълнение на програмата е 10 месеца. В този период одобрените кандидати ще се обучат за подобряване на условията за устойчив икономически растеж и заетост в общината.
Финансовите средства, отпуснати по одобрения европейски проект са в размер на 34 500 лева.