Новини

Млад юрист започна работа в помощ на община Борован.

  30.10.2013 16:04  
Цветомира Николова е новия младши експерт в Дирекция „Бюджет, финанси, общински приходи и административно и правно-информационно обслужване“ в Община Борован. Тя е завършила „Право“ във Югозападния университет в Благоевград и бе избрана между трима кандидати с висше юридическо образование по програма "Старт в кариерата". Всеки един от кандидатите, които бяха подали документи бе поканен на интервю, което се проведе преди месец.
За първа година Община Борован се възползва от програма “Старт на кариерата”. Чрез нея общината дава шанс на млади, току-що завършили висшисти да придобият първите си професионални знания и умения в сферата на местната администрация. Основната ѝ цел е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.
От почти два месеца в помощ на администрацията са и три стажантки. Малина Марковска е технически изпълнител в Община Борован. В кметство Малорад е Десислава Бориславова, а в Кметство Добролево – Ива Георгиева. Те подпомагат работата на кметската администрация и същевременно трупат безценен опит
Младежите са назначени за срок от 6 месеца по чл. 46 от Закона за насърчаване на заетостта, като целевата група на тази мярка са безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които нямат трудов стаж по нея.
Средствата и по двете програми се осигуряват от държавния бюджет, благодарение на което общината не се натоварва финансово. Към настоящия момент средната възраст на експертния екип в Община Борован е малко под 40 години.