Новини

СЪОБЩЕНИЕ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

  30.05.2014 13:13  
СЪОБЩЕНИЕ
ДО ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ОБЩИНА БОРОВАН, ПРИЗОВАВАМ ВИ ДА ИЗПЪЛНИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.186, АЛ.3 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС И ДА ПОЧИСТИТЕ РАЗЛЕПЕНИТЕ ОТ ВАС АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ В ЗАКОНОУСТАНОВИЯ СРОК.

ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН