Новини

Допълнителни средства от Държавата за творческа дейност ще получат читалищата

  04.07.2014 10:57  

171 000 лв. ще бъдат отпуснати от държавата за читалищата в област Враца. Преди дни правителството одобри допълнителните трансфери по бюджетите на общини за целево финансово подпомагане дейността на нарочните читалища за 2014 г. Най-много пари отиват за читалищата в общините Криводол и Борован, които получават съответно по 34 500 и 34 000 лв. Община Бяла Слатина получава 28 000 лв, а Враца 24 000 лв.
Най-малко са парите за крайдунавската община Оряхово – едва 1000 лв, които ще са за техническо оборудване, библиотечен или специализиран софтуер. Другите 170 000 лв. за област Враца са разпределени  123 500 лв. за частични ремонтни дейности по сградите и вътрешен интериор и 46 500 лв за художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд. Най-много пари за ремонт ще бъдат похарчени в община Криводол – 30 500 лв, а за художествено-творческа подготовка в Борован 24 500 лв. Допълнителното финансиране е за проектите на читалищата, одобрени в конкурсна сесия и в съответствие с правилата за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища. За първи път от години правителството отпуска такава сериозна сума за допълнително целево финансово подпомагане дейността на народните читалища в страната. За сравнение през 2010 г. са предоставени 2, 5 млн. лева, през 2011 г. – 1, 6 млн. лева, а през 2012 и 2013 г. не са отпускани такива средства.