Новини

Дарителска кампания

  06.08.2014 09:09  
Община Борован набира дарения за пострадалите семейства на територията си. Материални дарения ще бъдат събирани в сградата на читалище "Цани Иванов" с. Борован ,  пункта за дарения от хранителни продукти и минерална вода от БЧК е ситуиран в сградата на Домашен социален патронаж с. Борован, находяща се на адрес с. Борован ул. Иван Вазов 1, паричната помощ може да бъде изпращана на общинска сметка с номер:

IBAN: BG 11 IORT 7373 8401 6928 00, BIC CODE: IORT BG SF 445100