Новини

Предприемане на мерки за почистване и дезинфекция на засегнатите домове в Община Борован

  12.08.2014 15:16  

Указания на Регионална здравна инспекция Враца

  Указания за хигиенна обработка и дезинфекция  до частните домове и гражданите, с цел предотвратяване възникването и разпространение на чревни инфекции, е възможно и необходимо използването на дезинфектанти за битова употреба - препарати за дезинфекция на ръце, домашна посуда, санитарни възли и пр.: 

        За дезинфекция на ръце могат да се използват всички дезинфектанти предназначени за хигиенна дезинфекция на ръце като: Живасепт, Дезинфект В, Идо-фор 5, Скинман скръб, Скинман софт, Софтаман, Спитадерм, Хми гел и други. Използват се като концентрат 3мл. за обтриване на ръцете в продължение на 30 секунди.

        За дезинфекция на посуда могат да се използват: Белина- 100 мл в 5 литра вода, Хлорамин Б – 4супени лъжици в 5 литра вода, Тризон 50 мл в 5 литра вода накисване за 5-15
минути, Сюрхлор Д 1-2 таблети в 10 литра вода за 10 минути накисване, Медикарин 1 таблетка в 10 литра вода за 5 минути, Хми – Трефа – !% р-р за накисване 30 минути, Хми-
Профик 0,25% р-р за 1 час накисване и други.

                За дезинфекция на санитарни възли могат да бъдат използвани дезинфектанти на хлорна основа като Белина, Медикарин Хлорамин Б; Изосан 1г/5литра вода зa 30 минути;
Санифорт 10 гр на 1 литър вода за 30 минути, Хми- трефа 0,5% за 1 час и други.

Мерки за безопастност:

-         Използване на предпазни средства – защитни престилки, ръкавици, маски, очила, шапки , ботуши и всички приспособления, които биха намалили прекия контакт на кожата и лигавиците с кал, вода и отпадъци. При наличие на охлузвания или рани, те да бъдат покрити със стегната превръзка.

-         По време на работа не бива да се яде, пуши, да не се пипат с мръсни ръце очите, устата или участъци с наранена кожа.

-         Да се извърши изгребване на тинята и наносите от засегнатите дворове, стопански постройки, мазета и жилищни помещения.

Предприемане на мерки по отношение на засегнатите от наводнението прибори, посуда и инвентар, е в зависимост от материала, от който са изработени:

-         изработени от порести материали, като дърво, пластмаси, каучук, както и тези с нарушена повърхност, да се унищожават и да не се допускат за употреба;

-         изработени от метал, порцелан, керамика или стъкло да се подложат на щателно измиване с четка, препарат и топла вода, след което да се дезинфекцират чрез изваряване за поне 10 мин.

 

Предприемане на мерки по отношение на храните:

-         Да се унищожат всички храни, засегнати от наводненията!

-         Пресните плодове и зеленчуци, набрани от незасегнатите градини да се измиват щателно и да се измиват щателно и да се обелват преди консумация

-         Да се използва само бутилирана вода за пиене и готвене, докато не се съобщи официално от местната власт, че водата подавана  по водопроводната система е годна за пиене!

      С оглед предотвратяване възникването на инфекции, разпространявани по воден път допълнително се препоръчва ползването на бутилирана вода за пиене и приготвяне на храна и за измиване на плодове и зеленчуци. Съдовете за хранене по възможност да бъдат за еднократна употреба и да се спазва добра битова и лична хигиена. Водата от местните обществени чешми също не следва да се ползва за пиене и готвене, тъй като има голяма вероятност от замърсяване с нитрати, поради обилните валежи. При възникване на оплаквания от стомашно-чревно разстройство и повръщане, гражданите следва да се обърнат към личния лекар