Новини

Право на отговор

  13.08.2014 13:43  

ДО

И ВСИЧКИ  ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРАВО НА ОТГОВОР

ОТ:  КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА, ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

ОТНОСНО: ТИРАЖИРАНИТЕ В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИЧИНИ ЗА БЕДСТВИЕТО В ГР. МИЗИЯ

       

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    На 11.08.2014 г. в късната емисия новини по БТВ беше излъчен репортаж, в който се съобщава, че гр. Мизия е бил “удавен от два язовира”. В него се казва, че причина за бедствието в града са били скъсани стени на два язовира на територията на с. Борован. Това заключение е направено от представилия се като експерт от общинската администрация на Мизия г-н Николов, който успява да назове само единия от тях и то с грешно име, а името на втория дори не посочва.

След излъчения материал от БТВ в много печатни медии се появиха заглавия като "Борован удави Мизия", "Градът, удавен от два язовира" и т.н.и.т.н.

В тази връзка като кмет на община Борован искам да се възползвам от правото си на отговор и да ОПРОВЕРГАЯ изцяло публично оповестените непроверени твърдения на тези псевдоексперти, които по неизвестни причини отново търсят вината някъде другаде, а не при себе си.

    Хронологията на тези, не почиващи на никакви факти твърдения, започват още в първите дни на бедствието в Мизия, когато кметът на града изтъква като причина за събитията язовирите в с. Нивянин и с. Малорад. След като разбира, че на практика тези язовири няма как да са създали или помогнали за това бедствие, кметът спира с тиражирането на тези свои твърдения.

    Новите  "разкрития", които е направил г-н Николов от община Мизия, са откровени лъжи, с които се демонстрира липсата на професионализъм, доказателства и анализ и е пореден опит да се намери вината някъде другаде. Жалко е, че нито псевдоекспертът, нито журналистът, подготвил излъчения по БТВ репортаж, са потърсили информация от пряко засегнатата в случая страна - община Борован.

    Доказателствата за това, че язовирите на община Борован не могат и не са причинили бедствието в гр. Мизия са следните:

    1. Истинското име на цитирания язовир "Стубел", всъщност е "Стубеля", на който стената според експертите е повредена след поройните дъждове. Той, както и останалите язовири, без тези, които се стопанисват от концесионери, бяха празни, без капка вода.

    1.1.Този язовир е с площ 19.111 дка и събира вода 52 000 куб.м

    1.2. Този язовир и останалите пет в с. Борован, също малки, се вливат в по-големия язовир "Братковец", който е  с площ  - 233 дка и обем 1 152 000 куб.м вода.

С други думи, каквото и да се случи с язовир "Стубеля" или с който и да е от петте други язовира, цялото количество вода ще бъде поето от големия язовир - "Братковец". Той е даден на концесия и нивото му винаги е на 50% от неговинте възможности. Постоянното наблюдение от общинската администрация и концесионера са гарант, че с него  проблеми не могат да възникнат. При него всички съоръжения са изправни - стена, преливник, мокър и сух откос.

    1.3.Язовир "Братковец", който както казахме събира водите на всички язовири в Борован, след преливане на водата от преливника минава през с. Добролево и се влива в язовира на с. Добролево, а от там, отива в язовира на с. Сираково, откъдето се влива в р. Бързина.

    - Ако това, което твърди псевдоекспертът, е вярно, би трябвало преди да стигне до гр. Мизия водата да залее изцяло с. Добролево. Фактите обаче са ясни, селото не е залято, а за двете села Добролево и Сираково дори няма обявено бедствено положение.

    Изводът е, че всичко това е една  грозна  и цинична лъжа, изречена пред цяла България. Въпросът е защо?

Аз призовавам всички контролни органи в държавата -  следствието, прокуратура, басейнова дирекция, да извършат необходимите действия, за които ние ще съдействаме. Само така истината за причините за бедствието  в гр. Мизия и виновниците за това най-после ще станат ясни на всички.

Въпреки тези явни клевети, ние стриктно спазваме указанията на областната администрация  и язовирите на територията на община Борован в момента са със затворени  изпускателни устройства, като целта е по малко вода да се влива в гр. Мизия и под непрекъснато наблюдение.

Оставам на разположение за допълнителни въпроси и разяснения по темата и вярвам, че при последващи публикации и репортажи информацията няма да бъде едностранно представена, а ще бъде потърсена гледната точка и на община Борован.

С уважение:

 

        Кмет  на община Борован

            инж./ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА/