Новини

Жителите от Община Борован са одобрени за безвъзмездна финансова помощ от БЧК

  25.09.2014 14:57  

Община Борован бе одобрена за получаване на безвъзмездна финансова помощ  в полза на пострадалите нейни жители от сполетялото ни наводнение на 31.07.2014 г.

В следствие на проведената дарителска кампания от БЧК  в Община Борован пристигна официално писмо  от Националния съвет на БЧК – София , с което ни уведомяват, че сумата от 44 030, 00 лв. е определена за жителите на селата Борован, Нивянин и Малорад и тя ще бъде разпределена на пострадалите домакинства безвъзмездно.  Освен това те ще получат и ваучери за закупуване на строителни материали, кухненска посуда, както и почистващи и дезинфекциращи средства на обща стойност 45 240.00 лв.

От Националния съвет на БЧК София са поставили ясни критерии, на които бенефициентите трябва да отговарят за да получат ваучери и финансова помощ. 

Кандидатурите за тези помощи са разгледани от Обществен съвет към Община Борован, съставен с Решение № 29 от 27.01.2012  г. на Общински съвет – Борован  в присъствието на кметовете на най-засегнатите населени места – г-н Милен Гайдарски – Кмет на Кметство Нивянин и г-н Петър Гарвански – Кмет на Кметство Малорад. 

Домакинства, които ще получат ваучери за закупуване на строителни материали, кухненска посуда, както и почистващи и дезинфекциращи средства на обща стойност  45 240.00 лв., трябва да отговарят на някой от  следните критерии:

-         Най-пострадали домакинства от бедствието;

-         Самотно живеещи;

-         Домакинства със член от семейството, който е инвалид;

-         Домакинства, състоящи се само от възрастни хора;

-         Многочленни семейства.

Домакинства, определени, като  бенефициенти за получаване на безвъзмездна финансова помощ  на обща стойност от 44 030.00 лв., трябва да отговарят на някой от  следните критерии:

-         Основно и единствено жилище;

-          Жилището не е единствено, но лицата пребивават на територията на Общината в по-голяма част от годината;

-         Социален статус на лицата;

-         Степен на увреждане на жилищната сграда;

-         Степен на унищожение на покъщнината на лицата;

Изплащането на паричните помощи ще се извършва от Областната Огранизация на БЧК Враца. Ваучерите също се получават лично от служители на БЧК