Новини

ОБСЪДИХА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г. НА ОБЩИНА БОРОВАН

  02.12.2014 13:09  
На 26 ноември стартира обществено обсъждането на проекто-бюджета на Община Борован, което се проведе в селата Сираково и Добролево. На 27 ноември проекто- бюджетът бе обсъден в селата Нивянин и Малорад. На 28 ноември в заседателната зала на Читалище „Цани Иванов“ с. Борован се проведе общественото обсъждане на бюджета за 2015 г. и от жителите на с. Борован.
В обсъжданията взеха участие инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован и специалистите от финансовият отдел на общината – Силвия Катанска –Директор на дирекция Бюджет и финанси, Илиян Александров – гл.експерт“Бюджет“, Мариана Вельовска – гл.счетоводител. Освен представители на общината в обсъжданията участваха още – общински съветници, кметове на кметства, ръководители на бюджетни институции, председатели на читалищните настоятелства и граждани от общината.
В презентацията си кметът на Общината, инж.Десислава Тодорова, подчерта, че общината продължава да се намира в сложно финансово състояние, заради натрупаните огромни задължения в предишния кметски мандат. Най - големият проблем си остават задълженията по ЕСКО –договорите, които ще се изплащат до 2018 година. Същите са с годишна вноска в размер над 600 000 .лева, при очакван собствен приход от около 300 000 лева. Допълнително утежняване на бюджета са донесли и непредвидените разходи по наводненията през това лято. Продажбите на земеделските земи и получения целеви трансфер от държавата в размер на 400 000 лева дадоха глътка въздух на общинския бюджет.
Проекто-бюджетът за 2015г. е в размер на 3 925 184 лева. От тях 2.2 млн. са за делегираните от държавата дейности, а 1.6 млн. лева са за общински дейности.
Изказванията по проекто-бюджета включваха множество предложения от местната общност, които касаеха основно промени в планираната капиталова програма за 2015г.
Обсъжданията преминаха в атмосфера на засилен интерес от страна гражданите.