Новини

" Зелен телефон"

  01.03.2015 13:42  
Уважаеми, жители на Община Борован, на телефон 09147 93 84 може да подавате сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобряване на политиките по отпадъците.