Новини

Стартира нова социална услуга в Община Борован

  09.06.2015 12:52  

От 08.06.2015 г. стартира предоставянето на социалната услуга „ Личен асистент“ по проект „ Нови възможности за грижа“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“  - 2014-2020 г. Община Борован е бенефициент по него, по сключено партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане.

На срочен трудов договор до 29.02.2016 г. са наети 68  безработни лица на длъжност личен асистент, които ще предоставят социални услуги в семейна среда на  7 деца и 61 възрастни. Кандидатите за ползване на социалната услуга бяха 260, а тези за лични асистенти 249. Ползвателите на услугата   личен асистент са хора с  увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване; лица над 65 годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване; самотно живеещи тежко болни лица; семейства на деца с увреждания.

Целта на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за тяхното социално включване