Новини

Реализиране на проект стимулиращ развитието на спорта в Община Борован

  21.07.2015 13:38  

 

Съгласно договор № 06/321/01185/ от 27.11.2012 за  отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програма за развитие на селските райони, подкрепена от Европейския Земеделски фонд  между Държавен фонд „ Земеделие“  и Община Борован, в лицето на кмета инж. Десислава Тодорова, се извършва строителство на три броя многофункционални спортни площадки на територията на община Борован.

Тези площадки са по проект „ Развитие на спорта в община Борован – изграждане на многофункционални спортни площадки в селата  Борован, Малорад и Добролево“ . Помощта е в размер на 100 %, от които 80 % се осигуряват от ЕС, а останалите 20 %  от  Републиканския бюджет. Общата стойност на проекта е 1 197 354, 00 лв. Изпълнителят  ДЗЗД „ Спорт – Груп4“ гр. София  е избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.

Площадките представляват оборудвани минифутболни игрища с изкуствено покритие, футболни врати, алеи, подвижни скамейки. Игрищата ще бъдат оградени и  ще има  монтирано видеонаблюдение.

В с. Добролево проекта е пред финал,работи се усилено в Борован и Малорад и през ранната есен децата и младежите от тези села ще се възползват от тази значима придобивка, резултат от усилената работа на общинска администрация Борован и най-вече на кмета инж. Десислава Тодорова.