Новини

Протокол от 12.08.2015 г.

  14.08.2015 11:17  
Протокол от 12.08.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № 211/ 23.07.2015 г. на инж. Десислава Тодорова - кмет Община Борован ( протокол)