Новини

Съобщение от Областна дирекция " Земеделие"

  05.10.2015 13:55  

Съобщение

Областна дирекция  „Земеделие“ гр. Враца,  информира всички животновъди, че  на 09.10.2015 от 10.00 ч. в сградата  на ул. Софроний 6 в гр. Враца, бившата сграда на БЗНС ще се проведе :

„Национална обучителна кампания за животновъди“.

На срещата ще присъстват представители на Министерство на земеделието и храните и представители на Българска агенция по безопасност на храните, на срещата ще бъде разисквани следната информация .

        1. Актуалната епизоотична обстановка в страната към 28.09.2015г. по отношение на констатирани огнища на заболяването бруцелоза по дребните преживни животни и заболяването антракс.
       2. Епизоотичната обстановка на територията на Гърция и Турция касаеща някои актуални заразни заболявания: шап по чифтокопитните, чума по дребните преживни животни, шарка по овцете и козите, заразен нодуларен дерматит, син език, (HPAI) А (H5N1) - високопатогенна инфлуенца по птиците;
       3. Изпълнение на Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните за 2015 г., съгласно чл.118, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
      4. Предстоящи промени в Закона за ветеринарномедицинска дейност;
      5. Задълженията на животновъдите за ограничаване и предпазване на животновъдните им обекти от проникване и разпространение на причинители на силно заразните заболявания чрез спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване на животни, уведомителен режим при съмнение за заразно заболяване; спазване на ветеринарномедицинските изисквания за идентификация на животните и др.
            В информационната среща ще вземе участие г-н Николай Маринов - Главен директор на главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, който ще запознае фермерите с индикативните ставки по схемите за обвързана подкрепа, определени въз основа на заявените животни.
Ръководството на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Враца  кани всички животновъди от областта.