Новини

Обществената трапезария в Община Борован продължава да функционира и през 2016 година

  14.01.2016 16:10  

От 04.01.2016 г. влезе в сила Договор № РД 04-386/ 16.12.2015 г. сключен между инж. Десислава Тодорова и Фонд „ Социална закрила“ .

Община Борован в качеството си на „ Изпълнител“ ще реализира дейности по социалната услуга „ Обществена трапезария“. Във връзка с това са одобрени 180 бенефициенти, жители на Общината, които за периода от 04.01 до 30.04.2016 ще ползват услугата.

През  всеки работен ден от периода  ще им се доставя храна за обяд включваща – супа, основно ястие и хляб. На трудно подвижните ползватели храната ще се доставя по домовете от служителите на Домашен Социален Патронаж – Борован. За трудноподвижните потребители храната се доставя до дома им. За село Борован храната ще се предоставя в сградата на ДСП, за с. Малорад – в  обособена сграда до Тото пункта, за селата Нивянин,  Добролево и Сиракова пункта за раздаване на храна са в сградите на съответното кметство.

Най-много потребители има в селата Борован и Малорад – съответно 46 и 80 човека, бройките за Добролево са 17, за Нивянин – 22, за Сираково – 15 човека.