Новини

В ОБЩИНА БОРОВАН РАБОТНИЦИ ЩЕ ПОДДЪРЖАТ МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БОТЕВ ПЪТ „

  16.03.2016 11:37  
Във връзка с реализирането на Национална програма „Клио“ на Община Борован са предоставени четирима работници – двама за с.Борован и двама за село Добролево. 
Наетите са безработни лица за поддържане и опазване на Мемориален комплекс „Ботев път“ 
Длъжността на която са назначени е „Работник поддръжка“, които ще подържат, облагородяват и опазват „Ботевия път“на територията на Община Борован. 
Продължителността на програмата е шест месеца на осем часов работен ден. Месечното възнаграждение, което ще получават работниците за положения труд е в размер на 420.00  / четиристотин и двадесет / лева. 
Работодател по НП“Клио“ е Областна администрация  Враца, която сключи договори на 14 март 2016г. с работниците.