Новини

Инвестиционно предложение по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Борован, с възложител Община Борован.

  16.10.2020 05:56  

Инвестиционно предложение по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Борован, с възложител Община Борован.