ROMACT

Работна среща на Общинска работна група в Община Борован

  09.12.2016 11:49  
Работна среща на Общинска работна група в Община Борован

На 9 декември се проведе проведе първа работна среща на Общинска работна група по програма Ромакт.

Фасилитатор на срещата бе  госпожа Александра Райкова, челен на националния екип по програма Ромакт и Цонко Цонев - експерт по Ромакт

Цел на работната среща:

Подобряване на компетенциите на участниците  за планиране  и изпълнение на политики свързани с ромската общност;

Подпомагане на групата да разработи план за работа

На срещата бяха представени:  Политики за планиране и изпълнение на за ромската общност. Споделяне на добри практики от Цонко Цонев, както и подготовка на план за действие на Общинската работна група. Определяне на последващи дейности.

Участие в работна среща,взе лично кмета на Община Борован  инж.Десислава Тодрова

Резултата от работната среща: Представени добри практики за интеграция на ромското население от Цонко Цонев, изготвен план за последващи дейности на работната група.