ROMACT

Кръгла маса по проблемите на ромската общност се проведе в община Борован

  28.03.2017 11:53  
Кръгла маса по проблемите на ромската общност се проведе в община Борован

На 22 март в Музикалната зала на Читалище „Цани Иванов“ Борован, се проведе кръгла  маса  между представители на Местната активна група на ромската общност (МАГ) и представители на местната власт в община Борован.

 

Кръглата маса се организира, като част от дейностите в рамките на участието на община Борован  по програма  ROMAKT, която е съвместна програма на Европейската комисия и Съвета на Европа. Целите на срещата бяха: обсъждане на предложенията на Местната активна група за подобряване на ситуацията на ромската общност, извеждане на общи приоритети за разрешаване на проблеми, с които общината може да се ангажира и актуализaция на Общинския план за интеграция на ромите.

 

Водещ на срещата бе Алекснадра Райкова, фасилитатор по програма ROMAKT,  в събитието взе участие и  Ивелин Топалов – регионален координатор на  програма ROMAKT. 

 

В кръглата маса взеха участие: кметът на община Борован - инж. Десислава Тодора, зам.кметът Илияна Донкова, експерти  от общинска администрация, кметове на кметства,  директори на училища, както и експерти от Дирекция “Бюро по труда” и Дирекция “Социално подпомагане”, община Борован.

 

Обсъдени бяха предложения на Местната активна група на ромската общност  в сферите  на: образованието, здравеопазването, жилищната политика, заетостта и други.

Местната власт и представителите на МАГ, постигнаха съгласие отностно приоритизирането на част от предложенията за разрешаване на конкретни проблеми на ромската общност.  Съгласуваните предложения за дейности , ще бъдат заложени в Общинския план за интеграция на ромската общност, чиято актуализация предстои.