Административен капацитет 2013 г.

Групово обучение на служители от общинска администрация Борован.

  15.04.2014 10:56  

На 13, 14 и 15 април 2014 г. в гр. Ловеч се проведе групово обучение на служители от общинска администрация Борован.
Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участваха 32 служители на ръководни, екпертни и изпълнителски длъжности.
Обучението приключи успешно. Участниците получиха сертификати.

Снимки от проведеното обучение са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта