Административен капацитет 2014

Информация за участие в проекта

  22.08.2014 11:45  

Екипът за управление на проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия
за Административен Напредък – БОРОВАН
по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г.
между Община Борован и УО на ОПАК

УВЕДОМЯВА

служителите в общинска администрация Борован, че срокът за заявяване на участие в индивидуалните обучения, които ще се провеждат от Института по публична администрация е 15 септември 2014 г.

Заявленията се приемат от:

Силвия Катанска – Ръководител на проекта
Ани Искренова – Координатор на проекта
Десислава Тихомирова – Счетоводител на проекта

За всеки един от модулите ще бъдат одобрени по 6 служители.
Подборът ще се извърши от екипа за управление на проекта. Основен критерий ще бъде необходимостта от съответния вид обучение съобразно длъжностната характеристика на съответния служител.


Програмата за всяко едно обучение е публикувана в сайта на Община Борован в рубриката на проекта.

 

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ИПА