Административен капацитет 2014

Одобрени служители за индивидуално обучение

  01.10.2014 11:50  

Одобрени служители  за индивидуално обучение в Института по публична администрация по модул „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация“ – ОПА-1 / 2014

Период на провеждане: 21 – 22 .10.2014 г.

Място на провеждане: гр. Банкя – учебен център на ИПА

 

Име, презиме, фамилия на участника Длъжност
Гриша Иванов Георгиев Кметски наместник
Йоанна Петрова Петрова Главен специалист „Устройство на територията и опазване на околната среда“
Илиян Владимиров Александров Главен експерт „Бюджет, информационно обслужване и счетоводство“
Яна Тошева Бецинска-Георгиева Секретар на Община
Цветелина Валентинова Петрова Старши експерт МДТ
Калинка Костадинова Андреева Директор ЦДГ"Тошка Петкова" с.Борован

 

От Екипа за управление на проекта