Административен капацитет 2014

Одобрени служители за индивидуални обучения по ИТО, ЕП

  04.12.2014 12:11  

Одобрени служители  за индивидуално обучение в Института по публична администрация по модул „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация“ – ИТО-1 / 2014
Период на провеждане: 15.12.2014 – 18.12.2014
Място на провеждане: гр. София – Учебен център на ИПА

Име, презиме, фамилия на участника Длъжност
Волга Добрева Пешковска Главен специалист кметство Сираково
Таня Петрова Цветкова Главен специалист кметство Добролево
Наталия Славчева Генчовска Главен специалист „Национални проекти и програми
Галина Динкова Бешовишка Технически сътрудник

 


Одобрени служители за индивидуално обучение в Института по публична администрация по модул работа с документи с MS Word – ИТО - 1 / 2014
Период на провеждане: 25.01.2015 - 29.01.2015
Място на провеждане: гр. София – Учебен център на ИПА

Име, презиме, фамилия на участника Длъжност
Галя Иванова Бандоловска Касиер - счетоводител
Димитринка Кузманова Петрова Старши експерт „Счетоводство“

 


Одобрени служители за индивидуално обучение в Института по публична администрация по модул Управление на информационната сигурност ЕП-4 / 2014
Период на провеждане: 09.03.2015 - 10.03.2015
Място на провеждане: гр. Банкя – Учебен център на ИПА

Име, презиме, фамилия на участника Длъжност
Калинчо Иванов Костовски Старши експерт „ОМП“
Галинка Петрова Златанова Финансов контрольор
Полина Младенова Гарванска Директор ОДЗ Малорад
Цвети Добринова Антонова Старши специалист ГРАО
Цветелина Красимирова Тодорова Старши експерт ГРАПО
Николай Ганчев Николов Главен специалист К-во с. Добролево

 


Одобрени служители  за индивидуално обучение в Института по публична администрация по модул „Електронни таблици с MS Excel“   – ИТО-3 / 2014
Период на провеждане: 22.02.2015 – 27.02.2015
Място на провеждане: гр. София –Учебен център на ИПА

Име, презиме, фамилия на участника Длъжност
Валентина Цекова Гойлашка Счетоводител
Мариета Иванова Лиловска Главен специалист касиер/td>
Цветелина Динкова Масларска Счетоводител

 


Одобрени служители  за индивидуално обучение в Института по публична администрация по модул „Електронни таблици с MS Excel“   – ИТО-3 / 2014
Период на провеждане: 02.02.2015 – 07.02.2015
Място на провеждане: гр. София – Учебен център на ИПА

Име, презиме, фамилия на участника Длъжност
Даринка Николова Поповска Главен специалист УТ
Людмила Христова Геормезовска Главен експерт „Образование и култура“
Мариана Ангелова Вельовска Главен счетоводител