Административен капацитет 2014

Обучителен семинар по проект “Бизнес ориентирана община с визия за административен напредък – Борован"

  24.04.2015 12:36  
Обучителен семинар по проект “Бизнес ориентирана община с визия за административен напредък – Борован\

На 24 април, стартира поредица от групови обучителни семинари по проект “Бизнес  ориентирана  община с визия за административен напредък – Борован „  по договор М13-22-171/20.08.2014г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Административен капацитет“ 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.  

Тридесет служители на Община Борован взеха участие в обучителен семинар на тема Емоционална интелигентност : Как да вдъхновяваме и мотивираме – емоционална емпатия и когнитивни умения“. Семинарът се проведе от  24.04.2014г. до 26.04.2015г. в хотел „Здравец „ в гр. Велинград .

Целта на проведеното обучение беше повишаване познанията за собствените емоции, придобиване на нови когнитивни умения, придобиване на умения за управление на емоциите, повишаване на личната мотивация, управление на взаимоотношенията.

Организатор на обучението бе „БенчМарк Груп “- АД с водещ лектор г-н Тодор Миндиликов с над петнадесет годишен професионален опит в сферата.

На края на обучението участниците получиха сертификати.