Административен капацитет 2014

Обучение Велинград

  27.04.2015 12:45  

Екипът за управление на проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН

по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. между Община Борован и УО на ОПАК

 

УВЕДОМЯВА,

 

че в периода 24-26 април 2015 г. се проведе първото от трите групови обучения по проекта.

 

Тема на обучението – Емоционална интелигентност: Как да вдъхновяваме и мотивираме – емоционална емпатия и когнитивни умения“

 

Място на обучението: гр. Велинград, Хотел „Здравец“

 

Изпълнител: фирма „Бенч Марк Груп“ АД

 

Участваха 30 бр. служители от Община Борован.

 

Всички получиха сертификати.