Административен капацитет 2014

Обучение Вършец

  07.05.2015 12:46  
Обучение Вършец

Екипът за управление на проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН

по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. между Община Борован и УО на ОПАК

 

УВЕДОМЯВА,

 

че в периода 03 – 05 май 2015 г. се проведе второто от трите групови обучения по проекта.

 

Тема на обучението –         Системно мислене, модели за комуникация, методи за колегиално развитие

 

Място на обучението: гр. Вършец, Спа Хотел „АТА“

 

Изпълнител: фирма „Бенч Марк Груп“ АД

 

Участваха 30 бр. служители от Община Борован.

 

Всички получиха сертификати.