Административен капацитет 2014

Новини Обучение Боровец

  13.05.2015 12:48  
Новини Обучение Боровец

Екипът за управление на проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН

по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. между Община Борован и УО на ОПАК

 

УВЕДОМЯВА,

 

че в периода 10 – 12 май 2015 г. се проведе третото от трите групови обучения по проекта.

 

Тема на обучението –                  Справяне с конфликтни клиенти, саморефлексия, управление на конфликта

 

Място на обучението: гр. Боровец, Хотел „Самоков“

 

Изпълнител: фирма „Бенч Марк Груп“ АД

 

Участваха 15 бр. служители от Община Борован.

 

Всички получиха сертификати.