Уведомяваме Ви, че на 14.09.2020 г. от 14:00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет - Борован в музикалната зала на Читалище „Цани Иванов” с.Борован.

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2019 г.на Община Борован.
14.09.2020 08:59
Свали