Обявление за длъжността Образвателен медиатор по проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован“
26.04.2021 11:23
Свали
Заявление Образвоател медиатор
26.04.2021 11:26
Свали
Декларация образователен медиатор
26.04.2021 11:26
Свали
Обявление за наемане на психолог по проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован”
15.10.2020 12:43
Свали
Заявление
15.10.2020 12:44
Свали
Обявление за Социален консултант и Психолог
15.03.2019 12:39
Свали
Обявление за "Личен асистент" и "Домашен помощник"
15.03.2019 12:40
Свали
Заявление за кандидатстване" ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
15.03.2019 12:40
Свали
Заявление за канидатстване "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
15.03.2019 12:41
Свали
Заявление за ползване на услуга „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
15.03.2019 12:41
Свали
Заявление за ползване на услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
15.03.2019 12:42
Свали
Заявление за ползване на услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
15.03.2019 12:42
Свали