Новини

Проект по ПУДООС спечели ДГ“ Юрий Гагарин“ с.Малорад, община Борован

  04.03.2021 15:18  

Детска градина „Юрий Гагарин“ с.Малорад, спечели проектно предложение по  Кампания „За чиста околна среда – 2021“  към ПУДООС. Общата стойност на проектното предложение възлиза на : 4987,00 лв., като   основна цел е : Формиране на навици и отношение към природата от най-ранна детска възраст и желание за опазване на околната среда от деца и възрастни; опазване здравето и живота на децата. По проекта ще бъдат реализирани  дейности  по почистване; поставяне на кошчета за отпадъци и озеленяване на части от дворното пространство; изграждане на алпинеум; изграждане на еко-кът с билки ; обновяване на зони за отдих, игри  и занимания на открито по образователно направление „ Околен свят”; провеждане на празници с екологична насоченост. „ Училище на открито”и др.