Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

  22.03.2021 08:53  

ОБЩИНА БОРОВАН

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор 

Необходими документи:

Автобиография
Мотивационно писмо
Копие от диплома за завършено средно образование
Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Борован

Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: с.Борован, ул.Иван Вазов № 1

Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование
Принадлежност към местна уязвима етническа общност
Познаване на здравните и социални проблеми на общността
Владеене на езика на общността
Комуникативни умения
Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: до 17,00 часа на 25.03.2021г.  

Документите се подават в деловодството на Община Борован

За допълнителна информация и разяснение на телефон 0896709638 – Ани Искренова

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
Подпомагане при попълване на различни документи.
Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Заявление за участие в конкурса