Новини

Заповед №109/31.03.2021г. на Кмета на Община Борован относно сформиране на постоянно действаща комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.

  14.04.2021 09:43  

Заповед №109/31.03.2021г. на Кмета на Община Борован  относно сформиране на постоянно действаща комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021г. за условията и реда за обезвреждане  на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.