Новини

Уведомление

  25.06.2021 14:11  

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че Община Борован на 26.06.2021г. от 8:30ч.  до  17:30ч. ще приема заявления:

  • Подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
  • Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.