ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН-СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 184 \"и\" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАЛОРАД

20.06.2022 15:59
Свали
Заповед спечелил участник
18.07.2022 17:22
Свали