Новини Съобщения

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "Дунавски район" с Изх.№ ЗЗ-04-56(9) от 26.09.2023г.

  27.09.2023 16:50  

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите