Новини Съобщения

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина

  28.09.2023 13:23  

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Бяла Слатина