Новини Съобщения

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Враца

  28.09.2023 13:26  

доклад от временна комисия по процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Враца