Новини Обявления Съобщения

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

  12.10.2023 12:17  

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/planirane-na-socialnite-uslugi/