Новини

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ/НЕОДОБРЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО СЦ 2 И СЦ3 ПО ПРОЕКТ“ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG05SFPR002-2.003“ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021 – 2027“

  27.10.2023 16:30  

Списък на одобрени/неодобрени кандидати