От 31 Май официално стартира проекта на Община Борован за „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“. Договора за съвместна дейност между Общината и Фонд „ Социална закрила „ вече е факт.

Припомняме, че в началото на месец Май проектното предложение получи одобрение от Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Общата стойност на проекта е в размер на 44 937,20 лв., от които 40 443,48 лв. са безвъзмездно финансиране, осигурено от Фонд „Социална закрила“, а собствения финансов принос на Община Борован е в размер на 4 493,72 лв.
В рамките на проекта ще се подобри материалната база на Домашния социален патронаж в Община Борован със съвременни високотехнологични електроуреди и кухненско оборудване.

Модернизирането му ще подобри работната среда и в същото време ще бъде допълнителна мотивация за персонала.