Новини Съобщения

Съобщение за изплащане на възнаграждения на СИК /ПСИК от избори ЕП/НС

  17.06.2024 16:27  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произведените избори за членове на Европейски парламент и народни представители на 09 юни 2024г., Общинска администрация – Борован уведомява членовете на СИК, че от 18.06.2024г. започва изплащането на възнагражденията.

Възнагражденията ще се изплащат при касиера на община Борован, при представяне на удостоверение от РИК и лична карта.