Земеделие и гори

Процедури по чл.37 и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за стопанката 2019/2020
 23.01.2019 13:14

Списък на горските териториите - държавна собственост, където пашата на селскостопански животни е забранена
 22.01.2019 13:12

Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година - Борован
 27.02.2018 12:54

Процедура по чл.37 и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за стопанката 2018-2019г.
 27.02.2018 12:48

Протокол за извършване на проверки по реда на чл.37 м от ЗСПЗЗ на всички договори сключени с ползватели на пасища, мери и ливади от дата:26.02.2018г.
 26.02.2018 12:40

Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
 02.10.2017 12:29

Заповед №РД -09-614/04.08.2017г.на МЗХГ за стартиране на теренни проверки 2017 г.
 04.08.2017 12:27

Обява - Общинска служба по земеделие гр.Бяла Слатина
 21.01.2017 12:26

Процедура по чл.37 и от ЗСПЗЗ за индивидуално разпределение на пасища,мери и ливади от ОПФ за стопанката 2017-2018г.
 21.01.2017 11:56

Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделска земя
 08.01.2017 11:55

Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ стопанска 2016-2017 година
 03.10.2016 10:47

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади, по реда на чл.37 и ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017
 28.04.2016 10:37

На вниманието на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни
 27.02.2016 10:29

Правила за ползване на мерите,пасищата и ливадите на територията на Община Борован за стопанска 2016-2017г.
 23.02.2016 10:23

Списък на пасища,мери и ливади определение за индивидуално ползване за стопанската 2016-2017г.
 21.02.2016 10:19