Земеделие и гори

Протокол за извършена проверка по реда на чл.37 м от ЗСПЗЗ
 05.02.2016 10:17

Не купувайте животни от Гърция
 21.10.2015 10:14

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА * Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо  Славейков” № 15А (+359 (0) 2 915 98 20, 7+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

На вниманието на животновъдите от Община Борован
 05.10.2015 10:12

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА * Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо  Славейков” № 15А (+359 (0) 2 915 98 20, 7+359 (0) 2 954 95 93, www.babh.government.bg

Протокол на Областна дирекция "Земеделие" - гр.Враца
 29.05.2015 10:10

Протокол за окончателно разпределение на общински пасища, мери и ливади между стопани отглеждащи пасищни животни, по реда на чл.37 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015
 27.05.2015 10:07

Протокол за определяне на необходимата площ - пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко землище на територията на Община Борован, по реда на чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ
 13.05.2015 09:57

Заповеди на ОД"Земеделие" за предоставяне на имоти - полски пътища за стопанската 2014/2015
 11.05.2015 10:02

Списък на пасищата за индивидуално ползване в землището на Община Борован за стопанска 2014/2015г.
 17.03.2015 09:55

Заповед на Министерство на Земеделието № РД№ 09-164/11.03.2015г.
 11.03.2015 09:52

Заповеди по чл.37 в от ЗСПЗЗ
 01.10.2014 09:15

Телефони за връзка при съмнения за болестта " син език"
 15.06.2014 09:12

В изпълнение на т.5  от Заповед № РД11 - 1366 гр. София, 14.06.2014 г. на Министерството на земеделието и храните, са определени следните лица за контакт за Община Борован: д-р Пламен Иванов Димитров - официален ветерин

Заповед № РД 11-1366 гр. София, 14.06.2014
 14.06.2014 08:57