Услуги в ПГ " Коста Петров" с. Борован

ПГ ПО ТРАНСПОРТ „КОСТА ПЕТРОВ” – С. Борован, обл.

Враца


ИНФОРМАЦИЯ

от

 инж. Десислава Димитрова Тодорова

Директор на ПГ по транспорт „Коста Петров” с. Борован

 

 

УСЛУГИ ,КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В УЧИЛИЩЕТО

 

 

І. УЧЕБЕН АВТОСЕРВИЗ при ПГ – Т с. Борован извършва следните услуги:

1.     Регулиране на преден мост – 15лв.

2.     Регулиране на фарове – 2 лв.

3.     Баланс гуми – 2 лв. – бр.

4.     Други услуги – 10 лв. / час

 

Работно време на сервиза от 08.30 часа до 17.00 часа

 

ІІ. Училището извършва свободни курсове с външни лица за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС както следва:

1.     Категория „В” с цена – 520 лв. – на разсрочено плащане (на два пъти)

2.     Категория „А” с цена – 350 лв. - на разсрочено плащане (на два пъти)

 

В близко време училището ще обучава и за категория „С”, за което ще бъдете уведомени допълнително.

 

 

 

Директор:…………………

/инж. Д. Тодорова/