Втори фестивал на детската песен " Боровански врабчета"

  В Т О Р И   ФЕ С Т И В А Л  Н А  Д Е Т С К А Т А  П Е С Е Н
                                 „Б О Р О В А Н С К И    В Р А Б Ч Е Т А”

 

   За втори пореден път, на 30 април 2009 год., в големия салон на читалище „Цани Иванов”, се проведе Вторият общински фестивал на детската песен „БОРОВАНСКИ ВРАБЧЕТА”. В конкурсната програма за изпълнение на българска народна песен и българска забавна песен, тази година, взеха участие 65 изпълнители.

   Жури в състав: Председател – Никола Александров,председател на Настоятелството на ч-ще „Ц.Иванов”

и членове: Методи Александров – художествен ръководител

                    Даниела Велчовска – преподавател в ПГ по транспорт „Коста Петров” и член на читалищното настоятелство, отличиха най-талантливите участници.

   Голямата награда на фестивала завоюва Георги Георгиев от с. Добролево.

    За изпълнение на българска забавна песен - до ІV клас:

    І награда – Ивана Христова, с. Малорад

    ІІ награда – Клаудия Орлинова, с. Малорад

    ІІІ награда – Анастасия Огнянова, с. Борован

   Грамоти за добро представяне: Ива Георгьовска и Вилиана Булгурска, с.Борован; Габриела Ангелова – с. Добролево

 

    За изпълнение на българска народна песен

    І награда – Емилия Петрова, с. Нивянин

    ІІ награда – Ивалена Денева, с. Нивянин

    ІІІ награда – Теодора Илиева, с. Борован

    Грамоти за добро представяне: Грациела и Светлин, с. Борован

 Красимира Красимирова – с. Борован

    За изпълнение на българска забавна песен – от V до VІІІ клас

    І награда – не се присъжда

    ІІ награда – Николай Данаилов

    ІІІ награда – Вера Велчева, с. Добролево

    За изпълнение на българска народна песен

    І награда – Цветослава Илиева и Памела Софронова, с. Борован

    ІІ награда – Полина Петрова и Зина Бориславова, с. Малорад

    ІІІ награда – Цветанка Велчева, с. Добролево

     Награда за най – малък участник

     Георги Иванов – с. Борован

   Фестивалът се проведе под патронажа на кмета на Община – Борован, г-н Петър Цветковски, който подсигури и наградния фонд.