Нова художествена изложба в галерия " Владимир Ганецовски"

          Н О В А   Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А  И З Л О Ж Б А  В

                                               Г А Л Е Р И Я

                                  „ВЛАДИМИР   ГАНЕЦОВСКИ”

 

   С откриването на изложбата „Молитва за Ботев” стартираха МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ в Борован. Картините са подредени в художествената галерия „Владимир Ганецовски”. В нея са събрани платната на художници от цялата страна, изобразяващи Христо Ботев или посветени на революционното движение. В експозицията, която е част от фонда на художествената галерия „Иван Фунев” – гр. Враца, можем да се срещнем с изкуството на Сюлейман Сеферов, Павлин Коцев, Георги Божков, Георги Петров, Владимир Кавалджиев и др.