Доказахме,че знаем чужди езици !

        Доказахме, че знаем Чужди Езици!


        На 13.06.2009г в гр.София се проведе състезание - "Лингвистично Кенгуру" - национално ниво.
Възпитаникът Росен Петров Мильовски -от Vб клас на Основно Училище "Отец Паисий" - с.Борован взе участие в това ниво. Той успешно положи и доказа езикови и комуникативни познания  по Английски език, като се класира на 1во място в  раздел V-VIклас на областния кръг на Лингвистично Кенгуру - в град Враца.