Читалище "Цани Иванов" с допълващи средства

 

    ЧИТАЛИЩЕ „ЦАНИ ИВАНОВ” С ДОПЪЛВАЩИ        СРЕДСТВА

 

   В съответствие с чл.90 на ПМС №27 от 09.02.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. Министърът на финансите, по предложение на Министъра на културата, предоставя като обща допълваща субсидия и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините  предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за текущ ремонт, художествено – творческа дейност, компютърна техника и софтуер. 

   На читалище „Цани Иванов” – с. Борован се предоставят 2 000 лв. за ремонт и  2 000 лв. за художествено – творческа дейност.