Строителните работи в Община Борован привършват.

         Кмета на Общината  Петър Цветковски благодари най - искренно на всички строителни  организации за  свършената  работа .